GRIP verkeerstellingen, bekom duidelijkheid en correcte data. Wij bieden verschillende methodes aan, waaronder visuele tellingen, slangtellingen en wachtrijmetingen.

Gespecialiseerd in visuele tellingen

GRIP is gespecialiseerd in het uitvoeren van visuele tellingen. Met behulp van gespecialiseerde camera’s worden verkeersstromen in beeld gebracht. Deze methode laat ons toe om op een vrij eenvoudige wijze zeer accurate informatie te genereren over verkeersstromen op ondermeer kruispunten en rotondes, maar kan ook op andere locaties ingezet worden om verkeerstellingen uit te voeren.
Waar het uitvoeren van slangtellingen of het werken met radar of inductielussen onmogelijk blijkt, bieden visuele tellingen een uitkomst. Wij kunnen op die manier voertuigen opdelen in 9 veschillende categorieën en ook voetgangers of fietsers kunnen op deze manier apart geteld of meegeteld worden.

 

Slangtellingen en wachtrijmetingen

GRIP kan voor u ook slangtellingen uitvoeren. Hierbij worden slangen op het wegdek gemonteerd zodat alle motorvoertuigen en eventueel ook fietsers geregistreerd worden. Met name voor langere registratieperiodes is deze methode interessant. U bekomt veel kwantitatieve informatie over de verkeersstroom.
Wij voeren voor u ook wachtrijmetingen uit, waarbij onze medewerkers ter plaatse komen om de lengte van de wachtrijen in kaart te brengen. Met name aan kruispunten met verkeerslichten is dit een veelgebruikte methode, omdat er ook veel bijkomende informatie uit het onderzoek bekomen kan worden.