Doorsnedetellingen

Doorsnedetellingen worden doorgaans uitgevoerd met de beproefde telslangen. Hiermee kan je snel en accuraat de snelheid en lengte per rijrichting of rijstrook van een wegvak tellen.

De duurtijd van een doorsnedetelling bedraagt minimaal één week maar ook tellingen van één of meerdere maanden behoren tot onze dienstverlening.

Flexibele oplossingen met optimale resultaten

GRIP voert 4 verschillende types tellingen uit: