Wachtrijmetingen

Wachtrij- of filemetingen worden voornamelijk in combinatie met kruispunttellingen uitgevoerd. Met deze metingen krijg je bijkomende informatie over de filelengte, de doorstroming en wachttijden bij kruispunten (en eventueel rotondes).

Flexibele oplossingen met optimale resultaten

GRIP voert 4 verschillende types tellingen uit: