Kruispunttellingen

Kruispunttellingen zijn verkeerstellingen met behulp van gespecialiseerde cameras. Naast een accurate methode voor kruispunttellingen en rotondetellingen, betreffen ze ook een goed alternatief voor plaatsen waar slangtellingen niet mogelijk zijn.

Met Visuele tellingen geven we inzicht in de modalsplit en afslagbewegingen op kruispunten en rotondes en onderscheiden we alle reguliere voertuigklassen, inclusief fietsers en voetgangers.

Flexibele oplossingen met optimale resultaten

GRIP voert 4 verschillende types tellingen uit: